Nieuws

Woensdag 7 februari 2024

Informatiebijeenkomst druk bezocht

Tijdens de druk bezochte informatieavond van Zandsestraat Bemmel op donderdag 1 februari 2024 in Theaterkerk Bemmel werden omwonenden en belangstellenden geïnformeerd over het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en de inrichting van de landschappelijke zone. De bezoekers hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de informatiepanelen te bekijken en vragen te stellen aan de stedenbouwkundige, de ontwikkelaar en de gemeente Lingewaard. Ook was het mogelijk om via een formulier op de plannen te reageren en vragen te stellen.

Bekijk hier de informatiepanelen:
- Stedenbouwkundig plan & Programma en doorsnedes
- Woonsferen & 3D beelden stedenbouwkundig plan
- Groenzone & Ontsluitingsstructuur

Via nieuwsbrieven houden wij u onder andere op de hoogte van het vervolg, de woningen en de datum van de start verkoop. Heeft u zich nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief? Schijft u zich dan hier in en wij houden u geheel vrijblijvend op de hoogte.

Maandag 22 januari 2024

Inloopmoment d.d. 1 februari 2024

Op donderdag 1 februari 2024 is er een inloopmoment voor omwonenden en belanghebbenden. Er zijn dan enkele panelen zien met het door stedenbouwkundig bureau SAB uitgewerkte stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en de inrichting van de landschappelijke zone en u kunt vragen stellen aan de gemeente, stedenbouwkundig bureau SAB en de ontwikkelaar. Ook is er de mogelijkheid om uw vraag of opmerking achter te laten op een reactieformulier. Er is dan nog geen informatie beschikbaar over de verkoop of verhuur van de woningen. U bent tussen 17.00-19.30 uur van harte welkom bij de Theaterkerk, Markt 5 in Bemmel.

Bekijk het stedenbouwkundig plan

Vrijdag 30 juni 2023

Laatste ontwikkelingen

Gemeente Lingewaard heeft op basis van een gewijzigd woningbouwprogramma nieuwe ruimtelijke kaders vastgesteld. Dit houdt in dat er meer betaalbare woningen in de huur- en koopsector gebouwd gaan worden en dat geldt ook voor Zandsestraat Bemmel. Nu de kaders herzien zijn, wordt er hard gewerkt aan het aanpassen van het stedenbouwkundig plan.

Vrijdag 30 juni 2023

Duidelijkheid over het plangebied

Vanaf 24 februari 2022 zijn er reacties van diverse instanties verzameld, is er gesproken met direct omwonenden van de paardenwei en zijn er gesprekken met gemeente Lingewaard gevoerd over de mogelijke uitbreiding van het plangebied met uitbreidingslocatie 'De Pas' en de paardenwei.

De uitkomst van de gesprekken is dat een gedeelte van de locatie 'De Pas', het deelgebied in de zuidoosthoek, buiten het plangebied zal worden gehouden. Verder is er besloten om in het stedenbouwkundig plan op de locatie van de paardenwei geen woningbouw te situeren. Wel zal de beoogde groene structuur, in het midden van het plangebied, doorgetrokken worden in de paardenwei. Tevens zal er, om de nieuwe woonwijk te verbinden met de Waaldijk, door de paardenwei een langzaamverkeersroute voor (brom)fietsers en voetgangers worden gerealiseerd.

Bekijk de locaties op de afbeelding, de plankaart is van 24 februari 2022.

Zandsestraat Bemmel is een ontwikkeling van Jansen Bouwontwikkeling B.V.
www.jansenbouwontwikkeling.nl | interesse@jansenbouwontwikkeling.nl