Nieuws

Vrijdag 30 juni 2023

Laatste ontwikkelingen

Gemeente Lingewaard heeft op basis van een gewijzigd woningbouwprogramma nieuwe ruimtelijke kaders vastgesteld. Dit houdt in dat er meer betaalbare woningen in de huur- en koopsector gebouwd gaan worden en dat geldt ook voor Zandsestraat Bemmel. Nu de kaders herzien zijn, wordt er hard gewerkt aan het aanpassen van het stedenbouwkundig plan.

Vrijdag 30 juni 2023

Duidelijkheid over het plangebied

Vanaf 24 februari 2022 zijn er reacties van diverse instanties verzameld, is er gesproken met direct omwonenden van de paardenwei en zijn er gesprekken met gemeente Lingewaard gevoerd over de mogelijke uitbreiding van het plangebied met uitbreidingslocatie 'De Pas' en de paardenwei.

De uitkomst van de gesprekken is dat een gedeelte van de locatie 'De Pas', het deelgebied in de zuidoosthoek, buiten het plangebied zal worden gehouden. Verder is er besloten om in het stedenbouwkundig plan op de locatie van de paardenwei geen woningbouw te situeren. Wel zal de beoogde groene structuur, in het midden van het plangebied, doorgetrokken worden in de paardenwei. Tevens zal er, om de nieuwe woonwijk te verbinden met de Waaldijk, door de paardenwei een langzaamverkeersroute voor (brom)fietsers en voetgangers worden gerealiseerd.

Bekijk de locaties op de afbeelding, de plankaart is van 24 februari 2022.

Zandsestraat Bemmel is een ontwikkeling van Jansen Bouwontwikkeling B.V.
www.jansenbouwontwikkeling.nl | interesse@jansenbouwontwikkeling.nl