Participatie

Oktober 2021

Participatietraject omwonenden en belanghebbenden

Voor direct omwonenden en belanghebbenden van Zandsestraat Bemmel is eind september 2021 een bijeenkomst georganiseerd om hen te informeren over het plan, de planning en om ideeën en wensen uit te wisselen. Bij de bijeenkomst, georganiseerd door SAB (adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling) en Jansen Bouwontwikkeling, waren meer dan 100 omwonenden en belanghebbenden aanwezig.

Bekijk hier de, met behulp van de Mentimeter, opgehaalde wensen en ideeën.

Resultaat Mentimeter

November 2021

Eerste bijeenkomst Klankbordgroep

Na de informatiebijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden is er een Klankbordgroep gevormd. De deelnemers zullen gedurende twee bijeenkomsten meedenken over de uitwerking van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan. De eerste bijeenkomst vond op 18 november 2021 plaats. In deze bijeenkomst stonden de volgende onderwerpen centraal:
- Stedenbouwkundige verkaveling
- Ideeën beeldkwaliteit
- Schets inrichting landschappelijke zone
- Uitbreiding deelgebied I (locatie 'De Pas')

Hieronder is de plankaart te vinden die tijdens de eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep besproken is.

Bekijk de plankaart van november 2021

Februari 2022

Tweede bijeenkomst Klankbordgroep

Aangezien de uitwerking van het plan en de reacties van diverse partijen iets meer tijd in beslag namen, is de tweede Klankbordgroep bijeenkomst verplaatst van eind januari naar 24 februari 2022. In de tweede Klankbordgroep bijeenkomst is aangegeven wat er de afgelopen periode gedaan is en wat de huidige stand van zaken is. De volgende onderwerpen stonden centraal:

- Aangepast stedenbouwkundige verkaveling, beeldkwaliteit en landschappelijke zone op basis van input 1e Klankbordgroep en diverse instanties
- Mogelijke uitbreiding deelgebied 2 (locatie 'paardenweide' tegen de Waaldijk aan)

In de bijeenkomst is aan de Klankbordgroep de onderstaande plankaart gepresenteerd.

Bekijk de plankaart van februari 2022

Juni 2023

Hoe nu verder?

Het streven is om na de zomervakantie van 2023 het aangepaste stedenbouwkundig plan afgerond te hebben. De suggesties die in de participatiebijeenkomsten gegeven zijn, worden daarbij door stedenbouwkundig bureau SAB meegenomen. Vervolgens vindt er nog een derde en tevens laatste Klankbordgroep bijeenkomst plaats.

Hierna wordt er een afsluitende informatieavond voor omwonenden en belanghebbenden georganiseerd. In deze bijeenkomst wordt het eindresultaat van het participatietraject in een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan gepresenteerd. De eigenaren van de direct aangrenzende percelen van het plangebied worden via een brief voor de informatieavond uitgenodigd. De publicatie van de informatieavond en het ontwerpbestemmingsplan vindt via de website van de gemeente plaats.

Na de informatiebijeenkomst wordt het ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht en gaat de architect aan de slag met de woningontwerpen. Over het moment van de verkoop en verhuur is nu nog niets te zeggen. Wij houden u over de voortgang op de hoogte. Lees ook het laatste nieuws.

Naar Nieuws

Zandsestraat Bemmel is een ontwikkeling van Jansen Bouwontwikkeling B.V.
www.jansenbouwontwikkeling.nl | interesse@jansenbouwontwikkeling.nl