Nieuws

Donderdag 23 mei 2024

Stedenbouwkundig plan ongewijzigd vastgesteld!

In navolging van de informatiebijeenkomst van 1 februari 2024 heeft gemeente Lingewaard de binnengekomen reacties op de plannen verzameld en in een inspraaknota beantwoord. Samen met het stedenbouwkundig plan is deze inspraaknota voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Zij heeft het stedenbouwkundig plan en de inspraaknota op dinsdag 7 mei jongstleden ongewijzigd vastgesteld!

Het vervolg
De volgende stap is het opstarten van de planologische procedure voor het mogelijk maken van de woningbouw. Er kan pas worden gebouwd als deze procedure doorlopen is en als er een omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen is verleend. Het college van burgemeester en wethouders zal hier naar verwachting het laatste kwartaal van 2024 een besluit over nemen.
Als het college akkoord gaat, is er 6 weken de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Bij de start van deze periode vindt er nog een inloopbijeenkomst plaats om uitleg te geven over de procedure en vragen te beantwoorden. Deze bijeenkomst wordt verzorgd door de gemeente Lingewaard. Wij informeren u te zijner tijd via de nieuwsbrief over de datum en het tijdstip van de bijeenkomst. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de planologische maatregel vast. Zij weegt daarin de zienswijzen mee.
De komende tijd gaat de architect aan de slag met de woningontwerpen. Over het moment van de verkoop en verhuur is nu nog niets te zeggen. Wij houden u via de nieuwsbrieven over de voortgang op de hoogte.

Bekijk het stedenbouwkundig plan

Woensdag 7 februari 2024

Informatiebijeenkomst druk bezocht

Tijdens de druk bezochte informatieavond van Zandsestraat Bemmel, op donderdag 1 februari 2024 in de Theaterkerk, werden omwonenden en belangstellenden geïnformeerd over het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en de inrichting van de landschappelijke zone. De bezoekers hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de informatiepanelen te bekijken en vragen te stellen aan de stedenbouwkundige, de ontwikkelaar en de gemeente Lingewaard. Ook was het mogelijk om via een formulier op de plannen te reageren en vragen te stellen.

Bekijk hier de informatiepanelen:
- Stedenbouwkundig plan & Programma en doorsnedes
- Woonsferen & 3D beelden stedenbouwkundig plan
- Groenzone & Ontsluitingsstructuur

Via nieuwsbrieven houden wij u onder andere op de hoogte van het vervolg, de woningen en de datum van de start verkoop. Heeft u zich nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief? Schijft u zich dan hier in en wij houden u geheel vrijblijvend op de hoogte.

Maandag 22 januari 2024

Inloopmoment d.d. 1 februari 2024

Op donderdag 1 februari 2024 is er een inloopmoment voor omwonenden en belanghebbenden. Er zijn dan enkele panelen zien met het door stedenbouwkundig bureau SAB uitgewerkte stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en de inrichting van de landschappelijke zone en u kunt vragen stellen aan de gemeente, stedenbouwkundig bureau SAB en de ontwikkelaar. Ook is er de mogelijkheid om uw vraag of opmerking achter te laten op een reactieformulier. Er is dan nog geen informatie beschikbaar over de verkoop of verhuur van de woningen. U bent tussen 17.00-19.30 uur van harte welkom bij de Theaterkerk, Markt 5 in Bemmel.

Vrijdag 30 juni 2023

Laatste ontwikkelingen

Gemeente Lingewaard heeft op basis van een gewijzigd woningbouwprogramma nieuwe ruimtelijke kaders vastgesteld. Dit houdt in dat er meer betaalbare woningen in de huur- en koopsector gebouwd gaan worden en dat geldt ook voor Zandsestraat Bemmel. Nu de kaders herzien zijn, wordt er hard gewerkt aan het aanpassen van het stedenbouwkundig plan.

Vrijdag 30 juni 2023

Duidelijkheid over het plangebied

Vanaf 24 februari 2022 zijn er reacties van diverse instanties verzameld, is er gesproken met direct omwonenden van de paardenwei en zijn er gesprekken met gemeente Lingewaard gevoerd over de mogelijke uitbreiding van het plangebied met uitbreidingslocatie 'De Pas' en de paardenwei.

De uitkomst van de gesprekken is dat een gedeelte van de locatie 'De Pas', het deelgebied in de zuidoosthoek, buiten het plangebied zal worden gehouden. Verder is er besloten om in het stedenbouwkundig plan op de locatie van de paardenwei geen woningbouw te situeren. Wel zal de beoogde groene structuur, in het midden van het plangebied, doorgetrokken worden in de paardenwei. Tevens zal er, om de nieuwe woonwijk te verbinden met de Waaldijk, door de paardenwei een langzaamverkeersroute voor (brom)fietsers en voetgangers worden gerealiseerd.

Bekijk de locaties op de afbeelding, de plankaart is van 24 februari 2022.

Interesse in een koopwoning?

Schrijf u in!

Heeft u interesse in één van de woningen van nieuwbouwplan Zandestraat Bemmel? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrieven. Zo blijft u volledig op de hoogte!

Inschrijven

Zandsestraat Bemmel is een ontwikkeling van Jansen Bouwontwikkeling B.V.
www.jansenbouwontwikkeling.nl | interesse@jansenbouwontwikkeling.nl